Installation

Väggmontering och elektriska anslutningar

Varning - livsfara: Se till att laddstationens strömförsörjning är frånkopplad innan installationen påbörjas.
Anm: Före installation måste laddstationens placering avtalas med fastighetsägaren eller ledningen. Lämplig strömförsörjningskabel måste också finnas tillgänglig.
Anm: Se till att väggmaterialet har kapacitet för att bära upp laddstationens vikt. Använd korrekta infästningsanordningar för speciella material.
  1. Välj rätt installationshöjd för laddstationen. Markera skruvarnas placering med installationsmallen som följer med i paketet.
  2. Se till att de markerade prickarna är horisontella i förhållande till varandra, och borra hål efter markeringarna.
  3. Avlägsna laddstationens kåpa.
  4. Installera laddstationen. Följ alternativ A) eller alternativ B) beroende på kabelgenomföring.