Installasjon

Veggmontering og elektriske koblinger

FARE!: Påse at strømforsyningen til ladestasjonen er frakoblet før installasjonen påbegynnes.
Merk: Før installering må plasseringen til ladestasjonen for elektrisk kjøretøy allerede være avklart med eier av eiendommen eller oppsynsmann. Den korrekte kablingen til strømforsyningen må også være tilgjengelig.
Merk: Påse at veggmaterialet kan håndtere belastningen av ladestasjonens vekt. Bruk passende festeløsninger i spesielle materialer.
  1. Velg korrekt høyde for installasjon av ladestasjonen. Bruk installasjonsmalen inkludert i pakken til å tegne av skruemarkeringer.
  2. Påse at de markerte punktene er vannrett på linje, og bor hull i henhold til hullmarkeringene.
  3. Fjern dekselet på ladestasjonen.
  4. Installer ladestasjonen. Følg alternativ A) eller alternativ B), avhengig av kabelinngangen.